FINANSIERINGSTARTSIDA

Få råd med Din investering
redan idag

Leasing till företag – från 24 till 60 månader

Vi samarbetar med Wasa Kredit när det gäller Leasing. Leasing är en form av långtidshyra, där Wasa Kredit äger det leasade objektet och du nyttjar det.

Vad kan leasas?

Lös egendom kan i de flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

Tiden styr månadskostnaden

Månadskostnaden kan du själv påverka. Dels genom att bestämma restvärdet, dels genom att välja hyrestidens länd. Högre restvärde och lång hyrestid ger lägre månadskostnad. Och Tvärtom.

Restvärden och marknadsvärde

Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att minska glappet kan en förhöjd första leasingavgift läggas in. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

Leasing är fördelaktigt

01

Företaget binder inte upp sitt kapital

02

Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter

03

Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt

04

Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre

05

Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen

06

Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov

07

Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera

08

Hela hyran är avdragsgill, dvs den dras som en kostnad

09

Företaget kan dra nytta av maskinen när han behöver det, inter först när han kan betala det

10

Sedvanlig kreditprövning sker av Wasa Kredit. Wasa Kredit lämnar besked mycket snabbt