MILJÖSTARTSIDA

Vi tar miljöhänsyn
i allt vi gör

Vi tar vårt ansvar för miljön genom följande delar:

Förnyelsebar el i företagets samtliga lokaler

Undvika miljöfarliga kemikalier

Återvinning och separering av företagets avfall

Minimera företagets transporter